Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2019

Hejt karmi się biernością. Przymykanie oka i brak reakcji często wynika z chęci przetrwania w internecie. Próby ingerencji kończą się atakiem ze strony otoczenia. Wirus się rozprzestrzenia, ale tak poważny problem społeczny sam nie zniknie. W najnowszym podcaście "Stacja Hejt", Agnieszka Hyży i Marcin Cejrowski tworzą przestrzeń do kulturalnego i merytorycznego dialogu o rozwiązaniach w walce z hejtem w przestrzeni publicznej.